Chia buồn cùng em Hoài Thương

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Hình ảnh
Nhận được thông tin cô ruột của Hoài Thương là bà Đinh Thị Lịch vừa từ trần vào lúc 15 h chiều nay, hưởng thọ 90 tuổi, xin chân thành chia buồn cùng em Hoài Thương và gia đình, cầu chúc cụ bà sớm siêu thăng miền Tịnh Độ.

Hình ảnh

Anh kính lời chia buồn cùng tang gia
và chia buồn cùng em, Hoài Thương nhé!

Hình ảnh


XIN CHIA BUỒN VỚI HOÀI PHƯƠNG

QUA EM GỬI LỜI CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN BÀ CÔ

Xin chia buồn cùng cô Hoài Thương.!
Cho Ngô Quốc Chương gởi lời thành kính chia buồn đến tang gia
Nguyện cầu hương linh cụ bà : Đinh Thị Lịch
Vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc.
Nam mô Tây phương giáo chủ Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.!
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách