Vĩnh biệt anh Nguyễn Hồng Ba

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Hình ảnh

Được tin anh Nguyễn Hồng Ba qua đời
VNTĐ thành kính phân ưu cùng gia đình anh!
Cầu chúc hương hồn anh sớm về với Cõi Phật!


> Nguồn
NGHĨA TÌNH BẠN THƠ
(Thương nhớ bạn thơ Nguyễn Hồng Ba
tạ thế 14.3.2017)


Chuông reo, điện báo đưa tin
Nguyễn Hồng Ba, đã quy tiên về trời
Ngang tai sét đánh rụng rời
Tim đau thắt, cổ nghẹn lời, bác ơi.
Từ nay vĩnh biệt nhau rồi
Còn đâu khuya sớm vui ngồi bên nhau
Chẳng còn gọt chữ, sửa câu
Chẳng còn nhả ngọc, phun châu, chẳng còn ...
Lá rơi về với cội nguồn
Để thương, để nhớ, để buồn cho cây
Bác về theo gió cùng mây
Bạn thơ một cõi, đêm ngày nhớ thương.
Nghiêng mình thắp một nén hương
Bác về " cực lạc Tây phương" yên bình
Bác về - theo mẹ cha sinh
Dương gian vẫn thắm, nghĩa tình bạn thơ !

Hà Nội 14.3.2017
Đặng Duy Phiên

TIỄN ĐƯA ANH
(Kính viếng hương hồn anh Nguyễn Hồng Ba)

Trăng như treo ở trên cành
Khi nghe tin dữ rằng anh qua đời
Thi đàn sắp Hội… Anh ơi!
Hương lòng kính viếng, ngậm ngùi, tiễn đưa!

16/3/2017
Phan Củ Chi

VĨNH BIỆT THI HỮU NGUYỄN HỒNG BA
Xin gửi đến tang quyến lời chia buồn sâu sắc
Cầu nguyện linh hồn anh siêu thoát nới cõi vĩnh hằng!
Phan Hoàng

Hình ảnh
Xin chia buồn với gia đình anh Nguyễn Hồng Ba,
cầu nguyện anh sớm siêu thăng Tịnh Độ.

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thi hữu Nguyễn Hồng Ba!
Cầu mong anh sớm siêu thoát cõi Lạc

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH THI HỮU NGUYỄN HỒNG BA. MONG LINH HỒN ANH SỚM ĐƯỢC MÁT LÀNH NƠI CỬA CHÚA.
Lê Hải Châu

VĨNH BIỆT THI HỮU NGUYỄN HỒNG BA !
Xin gửi đến tang quyến lời chia buồn sâu sắc !
Cầu nguyện linh hồn anh siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

Thành kính chia buồn cùng gia quyến của anh Nguyễn Hồng Ba
Nguyện cầu cho anh linh của anh Nguyễn Hồng Ba sớm siêu thoát về miền Cực Lạc
Hình ảnh
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách