LỜI CẢM ƠN ĐẾN EAZY.VN

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Hình ảnh . Hình ảnh

Thi đàn còn nguyên vẹn!
Thay mặt Ban quản trị - Điều hành - Biên tập cùng toàn thể thành viên VNTĐ
xin chân thành cảm ơn bạn Vneye và Anh em hệ thống Eazy.vn!
.
Ngày 24.5.2014
Phan Văn Nhớ

LỜI CẢM ƠN

Trong 02 ngày vừa qua, VNTĐ "bị lỗi".
Rất cảm ơn bạn Hỗ trợ kỹ thuật cùng anh chị em hệ thống eazy đã nhiệt tình khắc phục, đưa VNTĐ trở lại hoạt động bình thường!

Trân trọng!
Admin
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách