SINGAPORE & MALAYSIA

Các điều hành viên: Người lính, Người lính, Lý Thu Thảo, Người lính, Lý Thu Thảo, Người lính, Lý Thu Thảo, Người lính, Lý Thu Thảo

.
Từ 04 đến 08/4/2016 vừa qua, NL đi công tác ở Singapore và Malaysia.
"Phó nháy" NL xin mời quý vị thưởng lãm một vài hình ảnh dưới đây!

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách