Chụp lung tung bằng điện thoại

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Bức này gọi là" i ..e ..e ... m về kẻo trời mưa ... to" Hình ảnh

Hình ảnh
Chung tay

Danh Tùng vừa gặp, thấy thương sao
Một chút mỗi người có đáng bao
Đừng để xơi ngan, răng nhức nhối
Chớ đem uống rượu, dạ cồn cào
Vun vào mẹ trẻ thôi mong mỏi
Hợp lại con thơ thỏa ước ao
Hạnh phúc đầy thêm khi biết sẻ
Chén trà đạm bạc cũng thanh cao

Hình ảnh
Những gì còn lại sau vụ cháy khu tập thể nhà gỗ gần trường tôi.

Hình ảnh
Thời chiến ta tôn sùng thiên hạ đệ nhất kiếm, thời bình ta lại khoái thiên hạ đệ nhất vịt Hình ảnh

Hình ảnh
Ngồi khiếp chưa các bác Hình ảnh
Hình ảnh
Hi hi .. ảnh này mới đắt giá ... chúc mừng 20/10 Hình ảnh

Hình ảnh
Này thì mèo ngố Hình ảnh ngồi đểu thế chứ lị, không có ai nắn chỉnh gì cả Hình ảnh

Hình ảnh
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách