.
CHÙM HÌNH ẢNH
CỦA THÀNH VIÊN NGUYỄN THANH
GỬI VỀ VIỆT NAM THI ĐÀNHình ảnh

Bao giờ cho đến ngày xưa


Hình ảnh

Chào Caribe!


Hình ảnh

Chào Jamaika!


Hình ảnh

Chia tay – Hoàng hôn


Hình ảnh

Hội chợ Phù Hoa


Hình ảnh

Trên biển


Hình ảnh

Tự tin và thành công


Hình ảnh

Vui cùng Ban nhạc Jamaika