Nghe tin Người Lính té đau
Gởi lời cầu chúc thật mau chóng lành
Để cùng Tỷ Muội Đệ Huynh...
Ngày đêm khuya sớm ghép vần họa thơ
Hồng Lĩnh
CẦUCHÚC CHO NGƯỜI LÍNH NHANH BÌNH PHỤC