LẠI DUY BẾN - Trang thư pháp

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Dĩ nhược thắng cường
Dĩ bất biến ứng vạn biến
10/02/2017
Hình ảnh

KHAI BÚT ĐẦU NĂM
CHÚC THỌ CỤ 90 TUỔI


Hình ảnh

Chúc mừng Lại Duy Bến tham gia VNTĐ nhé.Trang thư pháp sẽ mở ra những xúc cảm thẩm mý đa chiều, trong đó sẽ có những tác phẩm thi ca được diễn tả bằng thi pháp tài hoa của LDB đấy.
Bác Cẩn có bạn đồng hành trên VBTĐ rồi!
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách