Quà của bạn Phát Huỳnh

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

.
Kính gửi Quý thành viên!
Với tình cảm yêu mến Ngôi nhà chung của chúng ta, bạn Phát Huỳnh (Thành viên, cựu học viên Lớp Thơ đường luật) đã ghép 03 hình ảnh trên trang giới thiệu tác giả - tác phẩm trên Facebook của chúng ta lại làm một.
Hình ảnh
Cảm ơn bạn Phát Huỳnh rất nhiều!
VNTĐ mở trang "nhận quà" do bạn tặng ở đây. rất mong ngày nào cũng được quà của bạn!
Trân quý!
.

Hình ảnh
Ngày 01/9/2017
.
Hình ảnh
Ngày 02/9/2017

Hình ảnh
Ngày 03/9/2017
Người lính đã viết:
.
Kính gửi Quý thành viên!
Với tình cảm yêu mến Ngôi nhà chung của chúng ta, bạn Phát Huỳnh (Thành viên, cựu học viên Lớp Thơ đường luật) đã ghép 03 hình ảnh trên trang giới thiệu tác giả - tác phẩm trên Facebook của chúng ta lại làm một.
Hình ảnh
Cảm ơn bạn Phát Huỳnh rất nhiều!
VNTĐ mở trang "nhận quà" do bạn tặng ở đây. rất mong ngày nào cũng được quà của bạn!
Trân quý!
.

Phát Huỳnh là học viên lớp thơ Đường Luật , tốt nghiệp mang số hiệu 07 do BMT và Phạm Hiệp hướng dẫn vì bận mưu sinh nhưng lòng vẫn luôn hướng về vnthidan

Hình ảnh
Ngày 04/9/2017

Hình ảnh

Ngày 05/9/2017

.
Hình ảnh

Ngày 06/9/2017
.

.
Hình ảnh
Ngày 07/9/2017
.

.
Hình ảnh

Ngày 08/9/2017
.

.
Hình ảnh

Ngày 09/9/2017
.
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách