KÍNH MỜI VIẾT CÂU ĐỐI TẾT

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Xuân về phú quí bình an đáo
Tết đến vinh hoa hạnh phúc lai.
6/9/2018
Trời đất giao hòa tình thắm đượm
Non sông hội tụ nghĩa chan hòa.
8/7/2019
Vạn đời phú quí danh còn mãi
Muôn kiếp vinh hoa tiếng vọng xa.
10/7/2019
Đào đỏ thắm nồng chào đón tết
Mai vàng rực rỡ đón xuân sang.
9/7/2019
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách