VẾ XUẤT KHÓ

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Em Tinh Hoa xin Kính mừng Năm Mới 2013 các Bác, các Anh Chị và các Em vế đối
cho VẾ XUẤT KHÓ thử 3


Hồ dính dính hồ, hồ chẳng dính

Bé yêu yêu bé, bé càng yêu


...và xin mời đối VẾ XUẤT KHÔNG KHÓ
sau nhân chuẩn bị bước sang năm Rắn:

Ám ảnh đời... mình lươn nọc rắn

Tinh Hoa
12-2012
Tinh Hoa Em xin tự đối nhân "năm tuổi" của Rắn

Ám ảnh đời... mình lươn nọc rắn
Tong teo kiếp... khẩu phật tâm xà

Tinh Hoa
1/2013
Em Tinh Hoa xin Kính mừng Năm Mới 2013 các Bác, các Anh Chị và các Em vế đối
cho VẾ XUẤT KHÓ thử 3
Cao Nghiêm xin góp đối

Hồ dính dính hồ, hồ chẳng dính
Bắp cày cày bắp, bắp không cày
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách