TRANG THƠ NGỌC THUẦN - Viết cho Thiếu Nhi .

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Hình ảnh


QUẢ PHẬT THỦ .

Đây là Phật Thủ con ơi .
Quả này khi chín vàng tươi đẹp mầu
Khi hoa nở rất thơm lâu
Hình bàn tay úp nhiệm mầu làm sao
Khi mà cơ thể bị đau
Lấy làm thuốc trị cơn đau dịu liền
Quả mầu vàng đẹp tự nhiên
Đó là Phật Thủ con hiền nhớ nha .
Hình ảnh

ĐÀN HẠC TRẮNG .

Kìa đàn hạc trắng
Nó đứng nghỉ chân
Cổ thì dài ngoằn
Cái chân ốm yếu
Như cái cẳng sếu
Dưới tán lá xanh
Bầu trời thiên thanh
Bạn ơi ! đẹp quá .
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách