QUỶ SỨ ...

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Tâm lý muốn có con trai trong gia đình người Việt vẫn phổ biến .
Cuộc sống xã hội thời nay khiến cho suy nghĩ của các cha mẹ cần thay đổi ...
Hình ảnh
Hai quỷ sứ
( Đức Anh – Đức Hoàng )
Pằng chíu, pằng chíu … chíu
Hai đứa chia hai phe
Nấp sát bờ tường hè
Nhấp nhổm bên cửa sổ .
.
Cả hai cùng nhỏm cổ
Mồm : Pằng chíu … liên hồi
Lưng áo đẫm mồ hôi
Nghe đến hồi quyết liệt .
.
Cha mẹ lo nhiều việc
Anh em tự chơi thôi
Sắp đến bữa cơm rồi
Cả hai vẫn chiến đấu .
.
Bỗng : - Mẹ ơi ! Anh cấu
Anh chẳng chịu thua con
- Này thì kêu … một đòn
Chừa cái thói mách lẻo .
.
Cậu anh ngồi vắt vẻo
Chễm trệ trên lưng em
Cu em mắt tèm lem
Nằm mồm rên i ỉ …
.
Mẹ bảo con hay nhỉ
Chơi đùa phải nhường em
Sang hàng xóm mà xem
Ở nhà ai cũng vậy .
.
Thế là anh phải dậy
Mồm lụng bụng … vùng vằng
Cái đồ chơi lăng nhăng
Thua rồi còn mách mẹ !
.
Cu em tủm tỉm khẽ
Nằm hiếng mắt trông sang
Tay vẩy vẩy thẳng hàng
Mồm pằng chíu … phát cuối .
.
( Mồng Một Tháng Sáu - 2017 )

Đọc:"Hai quỷ sứ"-trần duy hạnh

ĐÔI CÁNH HỒNG

Nhốt trong buồng khóa chặt
Nghĩ rằng con sẽ..."lành" !
Thôi nô đùa như"quỷ"
Hết những trò"ma ranh" !

Chuyện chi trong giấc ngủ
Mà hé môi con cười ?
Còn hò nhau đuổi bắt
Ra đang cùng bạn chơi !

Tường cao thì cũng đủ
Cửa kín mà như không
Thế giới con ai hiểu
Chắp thêm đôi cánh hồng !

TB
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách