BÉ ĐI KHAI GIẢNG MẦM NON
Ngày đầu bé đến trường
Lạ lẫm nhiều bạn nhỏ
Mẹ bé cứ chỉ trỏ :
Đấy, đấy … toàn bạn quen .
.
Mấy bạn cứ chạy chen
Hết chỗ này chỗ nọ
Cặp sách thì chẳng có
Mồ hôi ướt cả lưng .
.
Tiếng trống vang tùng tùng
Các cô đón đợi cháu
Có bạn rất láu táu
Kéo tay Bé xếp hàng .
.
Nắng mới rải lụa vàng
Theo chân Bé vào lớp
Bé như cảm thấy ngợp
Tim cứ đập thình thình .
.
Mẹ bảo : Cô giáo xinh
Mà lại hiền lắm nhé
Cô giáo sẽ như mẹ
Dạy nhiều bài hát hay .
.
Mẹ nói Bé tin ngay
Cô giáo như là mẹ
Biết rằng cô thương Bé
Vì Bé là trò ngoan …