TRANG THƠ - 4000 bài thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT của BÙI ĐỨC THỊNH

Các điều hành viên: Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng

111 bài viết
TÌNH VẤN VƯƠNG
Ngày dài hiu hắt đêm thâu
Năm canh giá lạnh bạc đầu nhớ thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Tình ta lỡ dở vấn vương thương thầm.
25/7/2020
DUYÊN TÀN
Duyên tàn lá rụng chơi vơi
Tình ta héo úa một đời khổ đau
Năm canh giá lạnh u sầu
Chân trời góc biển mái đầu điểm sương.
26/7/2020
THUỞ BAN ĐẦU
Nhớ thương cái thuở ban đầu
Tình trong đôi mắt một màu thiên thanh
Dáng em yểu điệu trúc xinh
Môi hồng da trắng yến oanh nồng nàn.
27/7/2020
THU VÀNG
Thu vàng hiu hắt mưa rơi
Tình ta tan vỡ một đời khổ đau
Đông sang lá úa phai màu
Dặm ngàn ly biệt mái đầu điểm sương.
28/7/2020
THU ĐI
Lạnh lùng sương gió thu đi
Lòng buồn man mát tình si đâu còn
Năm canh giá lạnh sầu tuôn
Tình ta lỡ dở đầu non cuối ghềnh.
29/7/2020
THU BUỒN
Thu buôn hiu hắt mưa rơi
Tình ta tan vỡ một đời xót đau
Đông sang lá úa phai màu
Dặm trường cát bụi mái đầu điểm sương.
30/7/2020
TÌNH LY TAN
Ngàn trùng mờ mịt sông sâu
Năm canh giá lạnh hận sầu cô đơn
Lầu son hiu hắt lệ tuôn
Xa xôi cách trở mỏi mòn vì yêu.
31/7/2020
THU SẦU
Thu sầu hiu hắt hoa rơi
Tình ta tan vỡ ngậm ngùi xuân đi
Sầu thương ngao ngán phân kỳ
Năm canh lẻ bóng biệt ly não nùng.
1/8/2020
TÌNH TỦI HỜN
Ngàn mai lác đác chiều tà
Năm canh giá lạnh duyên ta tủi hờn
Lầu son hiu hắt lệ tuôn
Xa xôi cách trở mỏi mòn vì yêu.
2/8/2020
TÌNH BUỒN
Trời sầu trời đổ mưa sa
Lạnh lùng sương gió tình ta nổi chìm
Dặm ngàn cách trở con tim
Tình ta trôi dạt nổi chìm biển khơi.
3/8/2020
111 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách