TRANG THƠ - 4000 bài thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT của BÙI ĐỨC THỊNH

Các điều hành viên: Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng

158 bài viết
TÌNH PHAI MÀU
Ngàn trùng mờ mịt xa khơi
Tình ta lỡ dở một đời khổ đau
Thu đi lá úa phai màu
Đông sang lẻ bóng mái đầu điểm sương.
10/9/2020
TÌNH ĐI
Tình như lá úa hoa rơi
Sầu tuôn lai láng ngậm ngùi chia ly
Tình sầu ngao ngán bỏ đi
Duyên ta lỡ dở xuân thì còn đâu.
11/9/2020
CHIA XA
Hoa tàn lá rụng chia xa
Dặm ngàn cách trở tình ta úa tàn
Ngậm ngùi giã biệt ly tan
Tình ta lỡ dở mộng vàng còn đâu.
12/9/2020
TÌNH LẺ BÓNG
Ngàn trùng mờ mịt xa khơi
Trăng tàn lẻ bóng tình trôi hững hờ
Năm canh lẻ bóng đợi chờ
Duyên xưa trôi dạt ngẩn ngơ trăng vàng.
13/9/2020
TÌNH TỦI HỜN
Dòng đời hiu hắt chia xa
Dặm trường cát bụi tình ta tủi hờn
Năm canh giá lạnh cô đơn
Hoa tàn, nguyệt khuyết đầu non cuối ghềnh.
14/9/2020
TÌNH CHIA XA
Dặm ngàn cách trở duyên ta
Năm canh lẻ bóng trăng tà đêm thâu
Hận tình mưa gió bể dâu
Ngàn năm còn mãi tình đầu đơn côi.
15/9/2020
NGẨN NGƠ TRĂNG SẦU
Người đi góc bể chân trời
Dặm ngàn cách trở tình trôi hững hờ
Chân trời trôi dạt bơ vơ
Lạnh lùng sương gió ngẩn ngơ trăng sầu.
16/9/2020
TÌNH CÔ ĐƠN
Ngàn mai lác đác chiều tà
Tình sầu phai nhạt  duyên ta úa tàn
Năm canh giá lạnh sương tan
Dặm ngàn cách trở lệ tràn bờ mi.
17/9/2020
NHỚ THƯƠNG
Ngày dài hiu hắt đêm thâu
Năm canh giá lạnh bạc đầu nhớ thương
Xa xôi cách trở đoạn trường
Tình tàn lẻ bóng má phường phôi pha.
18/9/2020
TÌNH NGẬM NGÙI
Chiều mưa hiu hát thu tàn
Tình ta lỡ dở muôn vàn khổ đau
Năm canh giá lạnh u sầu
Hoa tàn, nguyệt khuyết khổ đau ngậm ngùi.
19/9/2020
158 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách