TRANG THƠ - 4000 bài thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT của BÙI ĐỨC THỊNH

Các điều hành viên: Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng, Bằng Lăng

GẶP EM
Gặp em tuổi đã già rồi
Tình ta lỡ dở một đời tiếc xuân
Thôi đành giã biệt cách phân
Năm canh lẻ bóng như tằm xa dâu.
6/4/2020
THU ĐI
Trăng tàn, hoa rụng thu đi
Tình ta tan vỡ còn gì nữa đâu
Dòng thu hiu hắt cơn sầu
Năm canh giá lạnh bạc đầu nhớ thương.
7/4/2020
TÌNH TÀN PHAI
Dặm ngàn cách trở xa xôi
Chân trời, góc biển tình đời tàn phai
Hoa kia thắm nữa cho ai
Lầu son lẻ bóng đêm dài cô đơn.
9/4/2020
TÌNH ĐI
Phân ly ngàn dặm em đi
Xuân xanh lỡ dở tình si đâu còn
Tình ta héo hắt mỏi mòn
Duyên xưa lỡ dở đầu non cuối ghềnh.
10/4/2020
LỘC VỪNG
Lộc vừng rụng đỏ vỉa hè
Mùa hạ đã đến tiếng ve gọi đàn
Trời trong xanh, gió miên man
Thả hồn trong cõi non ngàn mộng mơ.
12/4/2020
ĐỒI SIM
Hoa sim đồi vắng chuyện tình
Duyên xưa tàn lụi chúng mình xa nhau
Hoa rơi sắc tím úa màu
Tình xưa tàn lụi bạc đầu nhớ thương.
13/4/2020
TÌNH LẺ BÓNG
Bao năm cách biệt chia xa
Dặm ngàn cát bụi tình ta tủi hờn
Đêm dài héo hắt cô đơn
Năm canh lẻ bóng đời còn chi đâu.
14/4/2020
NGÀY VỀ
Ngày về gía lạnh sương sa
Lương duyên lỡ dở tình ta héo tàn
Sầu tình ngán nỗi đa đoan
Thu đi, đông đến chứa chan hận sầu.
15/4/2020
THU ĐI
Thu đi lá úa hoa tàn
Tình ta lỡ dở mộng vàng còn đâu
Trăm năm liu luyến duyên đầu
Xuân xanh lỡ dở tình sầu đơn côi.
16/4/2020
TÌNH ĐỚN ĐAU
Ngày về hiu hắt mưa sa
Lương duyên lỡ dở tình ta héo tàn
Buồn thay không hợp mà tan
Yến oanh giã biệt muôn vàn đớn đau.
17/4/2020
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách