.6.Động sơn
                   1. Nguyên văn:
                                            洞山
          嶺天然一象頭
          地称美盛至今留
          律來胥宇伊誰共
          閒拂遺編記勝遊。    
                   2.Phiên âm:
                                                ĐỘNG SƠN
                             Động lĩnh thiên nhiên nhất tượng đầu,
                             Địa xưng Mỹ Thịnh chí kim lưu
                             Luật lai tư vũ y thùy cộng?
                             Nhàn phất di biên ký thắng du
                            
                   3.Dịch nghĩa:
                                                NÚI ĐẦU VOI
                             Thiên nhiên tạo ra trên đỉnh núi như đầu voi
                             Còn lưu lại đến tên làng Mỹ Thịnh ở dưới.
                             Biết cùng ai trong thiên hạ hỏi lại luật lệ ấy?
                             Không bỏ sát, nhàn rồi ghi chép lại hơn đi chơi.
                   4. Dịch thơ:
                                                NÚI ĐẦU VOI
                             1.       Thiên nhiên khéo tạo đầu voi
                             Dưới chân Mỹ Thịnh một thời còn Lưu.
                                      Luật kia ai biết ít nhiều?
                             Rỗi nhàn ghi lại vài điều chớ quên.
                                                                   HỒ CHẤT dịch
                             2.       Thiên nhiên khéo tạo một đầu voi
                                      Mỹ Thịnh nay còn dấu hẳn hoi.
                                      Phép nước ai người thiên hạ biết?
                                      Nhớ ghi, nhàn rỗi chớ buông rơi.
                                                                   HỒ CHẤT dịch