11.Thánh Chung sơn
                   1. Nguyên văn:
                                         聖鐘山
         聖山山上最高峯
         地勢崔嵬秀氣                        
         娥竹成音留勝事
         蓬仙遺杖騐眞聡
                  億年不朽神靈蹟
         萬古猶傳事功
         乘興閒遊崚絕嶺
         青溪錦嶺望無窮
 
                   2.Phiên âm:
                                       THÁNH CHUNG SƠN
                             Thánh sơn sơn thượng tối cao phong
                             Địa thế thôi ngôi tú khí chung
                             Nga trúc thành âm lưu thắng sự
                             Bồng tiên di trượng nghiệm chân thông
                             Ức niên bất hủ thần linh tích
                             Vạn cổ do truyền Thánh sự công
                             Thừa hứng nhàn du lăng tuyệt lĩnh
                             Thanh khê cẩm lĩnh vọng vô cùng.
 
                   3.Dịch nghĩa:
                                      ĐỒI ÔNG THÁNH
                   Trên đồi ông Thánh có đỉnh rất cao
                   Địa thế xung quanh cao ráo, khí mát lành
                   Có gò trúc đẹp vi vu trong gió là thắng cảnh còn lưu lại
                   Làm chứng việc có thật Tiên trao cây gậy
                   Bao nhiêu năm không mất dấu vết thần linh
                   Người xưa còn truyền lại công lao của Thánh nhân
                   Nhân rỗi, lại vui nên lên chơi trên đỉnh cao
                   Nhìn thấy sông núi xanh tươi đẹp đẽ vô cùng.
                    
                   4. Dịch thơ:
                                      ĐỒI ÔNG THÁNH
                   1.       Trên đồi ông Thánh đỉnh cao sao
                             Địa thế xung quanh khí ngọt ngào
                             Trúc đẹp lưu danh bao việc tốt
                             Gậy thiêng làm chứng vị Tiên trao
                             Dấu thần nay giữ linh nguyên vẹn
                             Công Thánh xưa truyền nghiệm biết bao
                             Nhàn rỗi lòng vui lên dạo đỉnh
                             Ngắm nhìn phong cảnh đẹp làm sao.
                                                                   HỒ CHẤT dịch
                   2.       Đỉnh đồi ông Thánh rất cao
                             Địa hình khô ráo khí bao trong lành
                             Giúp dân nhờ trúc nổi danh
                             Gậy Tiên làm chứng mọc thành gò thiêng
                             Dấu thần bao kỷ còn nguyên
                             Công lao Thánh đức xưa truyền đến nay
                             Thanh nhàn lên đỉnh dạo chơi
                             Nhìn phong cảnh đẹp lòng vui vô ngần.
                                                                   HỒ CHẤT dịch