KHUYÊN HỌC
 
          Con ơi con học cho cần
          Bút nghiên cha sắm áo quần mẹ may
          Con ơi con học cho hay
          Ra công mài sắt có ngày nên kim
         
Học sao cho kịp anh em
Phải suy tính toán phải xem văn bài.
Có tài nào cậy chi tài
Chữ tài chữ đức một hai chung phần.
 
Có thân con phải tu thân
Sao cho cách trí ân cần vẻ vang
Ngày xanh khuyên chớ phụ phàng
Tre non quá lứa lỡ làng ra dơ
 
Bây giờ thấm thoát thoi đưa
Mặt trời xế bóng quá trưa còn hòng!
Học hành con phải ra công
Thi thư nối dõi theo dòng Nho gia
 
Nước non theo kịp người ta
Sao không hổ tiếng mẹ cha sinh thành.
Trước là trọn nghĩa ba sinh
Sau ra lại được hiển vinh như người.
 
Đừng theo những giống vô loài
Ăn chơi lêu lổng ra người ngao du
Học không gắn bó công phu
Gặp răng hay rứa si ngu sợ gì!
 
Trí khôn ngày một kém đi
Rồi không gữi lễ, còn chi một đời!
Con ơi con nhớ lấy lời
Mẹ cha đã dạy không đời nào sai.
 
Con ơi chớ có dông dài
Đừng như con bướm bay hoài ăn không.
Con ơi con phải gắng công
Như con ong mật vốn dòng siêng năng....
                   HỒ CHẤT sưu tầm
    Ghi theo lời kể của cụ BÙI THỊ NGON