7.Trí Liệu
                   1. Nguyên văn:
                                 智料
              智料人何不料先
              江山尺入洞蓬天
              山鐘秀氣朝原廟
              水引靈声接遠源
                   2.Phiên âm:
                                                    TRÍ LIỆU
                                      Trí liệu nhân hà bất liệu tiên?
                                      Giang sơn xích nhập Động Bồng thiên
                                      Sơn trung tú khí triều nguyên miếu
                                      Thủy dẫn linh thanh tiếp viễn nguyên.
                   3.Dịch nghĩa:
                                                THÔN TRÍ LIỆU
                                  Sao người thôn Trí Liệu lại không lo liệu trước?
                                  Một xóm nhỏ bé nhập vào lớn Động Bồng
                               Đất đai đẹp, không khí mát lành, lại bằng phẳng trải nhiều đời thờ phụng tổ tiên
                                  Cùng dòng nước dẫn, cùng lời nói như nhau có phải lâu dài như nước cuồn cuộn đổ.
                   4. Dịch thơ:
                                                THÔN TRÍ LIỆU
                                      1. Sao người Trí Liệu không lo trước?
                                      Nhập với Động Bồng rộng biết bao
                                      Núi nhạc khí thanh từ vạn đại
                                      Dòng trong tiếng ngọt mãi dài lâu.
                                                                   HỒ CHẤT dịch
                                      2.       Sao người Trí Liệu không lo
                                                Nhập mình nhỏ với làng to Động Bồng
                                                Đất bằng sông núi khí trong
                                                Cùng chung tiếng mẹ một dòng dài lâu
                                                                   HỒ CHẤT dịch