STAR LITTLE
1 - Little star , so hight, so hight
Shining in the deep blue sky ;
Little star , so far , so far ,
Who can tell me what you are ?
2 - When the golden day is done,
And the night is just begun
Then I wait and watch for you,
As you twinkle through the blue
3 - When the night grows dark and chill
Then you shine more bight and still
And your kindly watch you keep ,
While the little children sleep .
4 - Little star , so hight, so hight
Shining in the far - off - sky
Sliver star , I love you true,
And to - night I 'll dream of your ./.
#
( Không biết có nhầm
chữ nào không vì tôi lấy ở 1 quyển sách học tiếng Anh từ 1975 )
#
Dịch : Ngôi sao nhỏ
1 - Ngôi sao nhỏ quá cao , cao quá
Đang chiếu sáng trên bầu trời xanh
Ngôi sao nhỏ quá xa, xa quá
Hiểu về em - Câu hỏi trong anh ?
#
2 - Khi nắng vàng đã tắt cuối trời
Và màn đêm mới bắt đầu thôi
Tôi đã đợi mong chờ em tới
Vì trên cao , em toả sáng rồi !
#
3 - Khi trời tối về , những đêm lạnh
Thì em yên lặng chiếu sáng hơn,
Vào qua ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ
Phủ ấm giường ngủ những trẻ thơ .
#
4 - Ngôi sao nhỏ qúa cao , cao quá
Đang chiếu sáng trên bầu trời xa ,
Ngôi sao bạc - tôi yêu thực sự
Mỗi đêm về , lại nhớ tình ta ./.
# # #