Tổng hợp "CÙNG SÁNG TÁC" Số 1

Các điều hành viên: Nguyễn Văn Thái, honglinh64, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, honglinh64, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, honglinh64, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, honglinh64, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, honglinh64

TỔNG HỢP "CÙNG SÁNG TÁC" (Số 01)
“Trăng như treo ở trên cành…”
(từ 02/9 đến 17/11/2015)

I. TỔNG HỢP:
* Tác giả tham gia: 20 thành viên
* Tổng số bài tham gia: 110 bài
- Phần 1: 53 bài
- Phần 2: 28 bài
- Phần 3: 29 bài
* Người tham gia nhiều nhất: Thành viên Lê Hải Châu (35 bài)

II. THÔNG BÁO:
1. Cùng sáng tác (số 1) sẽ khép lại thời gian nhận bài tham gia đến cuối ngày 30/11/2015 thông qua hộp thư vnthidan@ymail.com.
2. Ban Biên tập VNTĐ sẽ tiến hành biên tập, tuyển chọn trong tháng 12/2015.
3. VNTĐ sẽ xúc tiến in sách trong tháng 01/2016.
4. Thành viên tham gia sẽ nhận được sách tặng trước Tết Nguyên đán Bính Thân.
5. Ấn phẩm "Trăng như treo ở trên cành" là quà tặng của VNTĐ đến những thành viên tham gia. Thành viên không phải đóng góp, kể cả cước phí vận chuyển.

III. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM THAM GIA:
1. Nguyễn Sơn Phương: 03
* Phần 1: 01
- Trăng quê
* Phần 2: 01
- Tiễn trăng
* Phần 3: 01
- Trăng treo

2. Nguyễn Huy Dung: 04
* Phần 1: 04
- Trăng của hy vọng và tự tin
- Trăng xưa hiện về
- Yêu thật rồi
- Những gì chưa thấu hiểu

3. Lê Hải Châu: 35
* Phần 1: 14
- Buồn
- Ngắm trăng
- Uống rượu cùng trăng
- Với người trong tranh
- Khóc bạn
- Nhỡ nhàng
- Vô đề
- Say trăng
- Trăng sáng sân nhà
- Ý trời
- Trăng sáng trên hồ
- Trăng sáng trên sông
- Trăng thu trên rừng
- Trăng trên thành phố
* Phần 2: 06
- Đêm trăng ở Hải Tiến
- Chuyện làng tôi xưa
- Một nửa mùa thu
- Đưa tiễn mùa thu
- Đêm trên cầu Nguyệt Viên
- Đôi lời dưới trăng
* Phần 3: 15
- Về lại trường xưa
- Về thăm trang trại
- Nhớ mái đình làng xưa
- Dưới cây đa làng
- Bên giếng làng
- Con đê làng
- Trăng sớm
- Níu kéo mùa thu
- Về với Ninh Bình
- Người về Việt phủ Thành Chương
- Luyến tiếc mùa thu
- Bắt cá đêm trăng
- Ngày cuối của mùa thu
- Nhớ con sông Nông Giang
- Ánh trăng mùa đông

4. Nguyễn Văn Thái: 09
* Phần 1: 03
- Hoài tình xưa
- Hoài trăng
- Ký ức Trung thu
* Phần 2: 04
- Đêm Trung thu
- Trăng
- Tự tình
- Mùa về trong mơ
* Phần 3: 02
- Mong manh
- Ngộ nhận

5. Phan Hoàng: 12
* Phần 1: 04
- Nhớ anh người lính đảo xa
- Trăng như…
- Nhớ ánh trăng quê (1)
- Ru con dưới trăng (1)
* Phần 2: 05
- Gửi em người yêu quê nhà
- Như trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (2)
- Ru con dưới trăng
- Thỏa niềm hẹn ước đêm trăng
* Phần 3: 03
- Với trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (3)
- Ru con dưới trăng (3)

6. Lê Tuấn: 01
* Phần 1: 01
- Chờ đợi đêm trăng

7. Đặng Duy Phiên: 01
* Phần 1: 01
- Trăng em ngự giữa trái tim tôi nồng

8. Hoàng Hiện: 01
* Phần 1: 01
- Hương trăng

9. Nguyễn Tiến Dũng: 07
* Phần 1: 03
- Vọng đêm thu
- Tình thu
- Đêm thu buồn
* Phần 2: 02
- Kỷ niệm đêm thu
- Trung thu
* Phần 3: 02
- Cuối thu
- Tình trăng

10. Lê Sĩ Cúc: 06
* Phần 1: 02
- Chuyện tình dưới trăng
- Đêm trăng công viên
* Phần 2: 02
- Trăng đẹp
- Bên hồ đêm hè
* Phần 3: 02
- Vui Trung thu
- Ngỏ lời dưới ánh trăng thanh

11. Phạm Ngọc Vĩnh: 03
* Phần 1: 03
- Vô đề
- Khuyết vùng
- Tản mạn hồn trăng

12. Phan Củ Chi: 04
* Phần 1: 02
- Tết Trung thu
- Ánh – Đời - Đêm
* Phần 2: 01
- Vững bước
* Phần 3: 01
- Khơi dòng kỷ niệm

13. Nguyễn Huy Thanh: 01
* Phần 1: 01
- Nỗi nhớ

14. Huỳnh Tấn Bảo: 01
* Phần 1: 01
- Trăng tình yêu

15. Sơn Ca: 05
* Phần 1: 05
- Trăng côi
- Vớt trăng
- Dưới ánh trăng quê
- Trăng mơ
- Cuội nhờ trăng

16. Nguyễn Tuấn Thắng: 07
* Phần 1: 02
- Mừng đôi bạn trẻ
- Đêm trăng
* Phần 2: 05
- Nhớ bạn
- Thưởng Nguyệt
- Vành Khuyên kén chồng
- Đêm buồn ngắm trăng
- Mời bạn chơi thơ

17. Trần Duy Hạnh: 05
* Phần 1: 02
- Đêm trăng
- Hội làng
* Phần 2: 01
- Nhớ
* Phần 3: 02
- Trăng
- Đợi

18. Nguyễn Hiền Nhân: 03
* Phần 1: 01
- Tròn khuyết một vầng trăng
* Phần 2: 01
- Tình người say trăng
* Phần 3: 01
- Nguồn sáng của đời

19. Hồng Lĩnh: 01
* Phần 1: 01
- Trăng

20. Cao Nghiêm: 01
* Phần 1: 01
- Trăng theo bước quân hànhTỔNG HỢP CÙNG SÁNG TÁC (Số 01)
“Trăng như treo ở trên cành…”
(từ 02/9 đến 22/11/2015)


I. TỔNG HỢP:
* Tác giả tham gia: 20 thành viên
* Tổng số bài tham gia: 114 bài
- Phần 1: 54 bài
- Phần 2: 29 bài
- Phần 3: 31 bài
* Người tham gia nhiều nhất: Thành viên Lê Hải Châu (35 bài)

II. THÔNG BÁO:
Cùng sáng tác (số 1) sẽ khép lại thời gian nhận bài tham gia đến cuối ngày 30/11/2015

III. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM THAM GIA:
1. Nguyễn Sơn Phương: 03
* Phần 1: 01
- Trăng quê
* Phần 2: 01
- Tiễn trăng
* Phần 3: 01
- Trăng treo

2. Nguyễn Huy Dung: 04
* Phần 1: 04
- Trăng của hy vọng và tự tin
- Trăng xưa hiện về
- Yêu thật rồi
- Những gì chưa thấu hiểu

3. Lê Hải Châu: 35
* Phần 1: 14
- Buồn
- Ngắm trăng
- Uống rượu cùng trăng
- Với người trong tranh
- Khóc bạn
- Nhỡ nhàng
- Vô đề
- Say trăng
- Trăng sáng sân nhà
- Ý trời
- Trăng sáng trên hồ
- Trăng sáng trên sông
- Trăng thu trên rừng
- Trăng trên thành phố
* Phần 2: 06
- Đêm trăng ở Hải Tiến
- Chuyện làng tôi xưa
- Một nửa mùa thu
- Đưa tiễn mùa thu
- Đêm trên cầu Nguyệt Viên
- Đôi lời dưới trăng
* Phần 3: 15
- Về lại trường xưa
- Về thăm trang trại
- Nhớ mái đình làng xưa
- Dưới cây đa làng
- Bên giếng làng
- Con đê làng
- Trăng sớm
- Níu kéo mùa thu
- Về với Ninh Bình
- Người về Việt phủ Thành Chương
- Luyến tiếc mùa thu
- Bắt cá đêm trăng
- Ngày cuối của mùa thu
- Nhớ con sông Nông Giang
- Ánh trăng mùa đông

4. Nguyễn Văn Thái: 09
* Phần 1: 03
- Hoài tình xưa
- Hoài trăng
- Ký ức Trung thu
* Phần 2: 04
- Đêm Trung thu
- Trăng
- Tự tình
- Mùa về trong mơ
* Phần 3: 02
- Mong manh
- Ngộ nhận

5. Phan Hoàng: 12
* Phần 1: 04
- Nhớ anh người lính đảo xa
- Trăng như…
- Nhớ ánh trăng quê (1)
- Ru con dưới trăng (1)
* Phần 2: 05
- Gửi em người yêu quê nhà
- Như trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (2)
- Ru con dưới trăng
- Thỏa niềm hẹn ước đêm trăng
* Phần 3: 03
- Với trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (3)
- Ru con dưới trăng (3)

6. Lê Tuấn: 01
* Phần 1: 01
- Chờ đợi đêm trăng

7. Đặng Duy Phiên: 03
* Phần 1: 01
- Trăng em ngự giữa trái tim tôi nồng
* Phần 2: 01
- Đêm trăng hành quân
* Phần 3: 01
- Tuần tra bảo vệ biên cương
8. Hoàng Hiện: 01
* Phần 1: 01
- Hương trăng

9. Nguyễn Tiến Dũng: 07
* Phần 1: 03
- Vọng đêm thu
- Tình thu
- Đêm thu buồn
* Phần 2: 02
- Kỷ niệm đêm thu
- Trung thu
* Phần 3: 02
- Cuối thu
- Tình trăng

10. Lê Sĩ Cúc: 06
* Phần 1: 02
- Chuyện tình dưới trăng
- Đêm trăng công viên
* Phần 2: 02
- Trăng đẹp
- Bên hồ đêm hè
* Phần 3: 02
- Vui Trung thu
- Ngỏ lời dưới ánh trăng thanh

11. Phạm Ngọc Vĩnh: 03
* Phần 1: 03
- Vô đề
- Khuyết vùng
- Tản mạn hồn trăng

12. Phan Củ Chi: 04
* Phần 1: 02
- Tết Trung thu
- Ánh – Đời - Đêm
* Phần 2: 01
- Vững bước
* Phần 3: 01
- Khơi dòng kỷ niệm

13. Nguyễn Huy Thanh: 01
* Phần 1: 01
- Nỗi nhớ

14. Huỳnh Tấn Bảo: 01
* Phần 1: 01
- Trăng tình yêu

15. Sơn Ca: 05
* Phần 1: 05
- Trăng côi
- Vớt trăng
- Dưới ánh trăng quê
- Trăng mơ
- Cuội nhờ trăng

16. Nguyễn Tuấn Thắng: 08
* Phần 1: 02
- Mừng đôi bạn trẻ
- Đêm trăng
* Phần 2: 05
- Nhớ bạn
- Thưởng Nguyệt
- Vành Khuyên kén chồng
- Đêm buồn ngắm trăng
- Mời bạn chơi thơ
* Phần 3: 01
- Thuốc lào đêm thanh nhìn trời

17. Trần Duy Hạnh: 05
* Phần 1: 02
- Đêm trăng
- Hội làng
* Phần 2: 01
- Nhớ
* Phần 3: 02
- Trăng
- Đợi

18. Nguyễn Hiền Nhân: 04
* Phần 1: 02
- Tròn khuyết một vầng trăng
- Nửa hồn trăng lạnh nhớ em
* Phần 2: 01
- Tình người say trăng
* Phần 3: 01
- Nguồn sáng của đời

19. Hồng Lĩnh: 01
* Phần 1: 01
- Trăng

20. Cao Nghiêm: 01
* Phần 1: 01
- Trăng theo bước quân hành
TỔNG HỢP CÙNG SÁNG TÁC (Số 01)
“Trăng như treo ở trên cành…”
(từ 02/9 đến 29/11/2015)

I. TỔNG HỢP:
* Tác giả tham gia: 22 thành viên
* Tổng số bài tham gia: 130 bài
- Phần 1: 56 bài
- Phần 2: 34 bài
- Phần 3: 36 bài
- Phần 4: 03 bài
- Phần tổng hợp: 01
* Người tham gia nhiều nhất: Thành viên Lê Hải Châu (35 bài)

II. THÔNG BÁO:
1. Cùng sáng tác (số 1) sẽ khép lại thời gian nhận bài tham gia đến cuối ngày 30/11/2015 thông qua hộp thư vnthidan@ymail.com.
2. Ban Biên tập VNTĐ sẽ tiến hành biên tập, tuyển chọn trong tháng 12/2015.
3. VNTĐ sẽ xúc tiến in sách trong tháng 01/2016.
4. Thành viên tham gia sẽ nhận được sách tặng trước Tết Nguyên đán Bính Thân.
5. Ấn phẩm "Trăng như treo ở trên cành" là quà tặng của VNTĐ đến những thành viên tham gia. Thành viên không phải đóng góp, kể cả cước phí vận chuyển.


III. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM THAM GIA:

1. Nguyễn Sơn Phương: 03
* Phần 1: 01
- Trăng quê
* Phần 2: 01
- Tiễn trăng
* Phần 3: 01
- Trăng treo

2. Nguyễn Huy Dung: 04
* Phần 1: 04
- Trăng của hy vọng và tự tin
- Trăng xưa hiện về
- Yêu thật rồi
- Những gì chưa thấu hiểu

3. Lê Hải Châu: 35
* Phần 1: 14
- Buồn
- Ngắm trăng
- Uống rượu cùng trăng
- Với người trong tranh
- Khóc bạn
- Nhỡ nhàng
- Vô đề
- Say trăng
- Trăng sáng sân nhà
- Ý trời
- Trăng sáng trên hồ
- Trăng sáng trên sông
- Trăng thu trên rừng
- Trăng trên thành phố
* Phần 2: 06
- Đêm trăng ở Hải Tiến
- Chuyện làng tôi xưa
- Một nửa mùa thu
- Đưa tiễn mùa thu
- Đêm trên cầu Nguyệt Viên
- Đôi lời dưới trăng
* Phần 3: 15
- Về lại trường xưa
- Về thăm trang trại
- Nhớ mái đình làng xưa
- Dưới cây đa làng
- Bên giếng làng
- Con đê làng
- Trăng sớm
- Níu kéo mùa thu
- Về với Ninh Bình
- Người về Việt phủ Thành Chương
- Luyến tiếc mùa thu
- Bắt cá đêm trăng
- Ngày cuối của mùa thu
- Nhớ con sông Nông Giang
- Ánh trăng mùa đông

4. Nguyễn Văn Thái: 09
* Phần 1: 03
- Hoài tình xưa
- Hoài trăng
- Ký ức Trung thu
* Phần 2: 04
- Đêm Trung thu
- Trăng
- Tự tình
- Mùa về trong mơ
* Phần 3: 02
- Mong manh
- Ngộ nhận

5. Phan Hoàng: 15
* Phần 1: 05
- Nhớ anh người lính đảo xa
- Trăng như…
- Nhớ ánh trăng quê (1)
- Ru con dưới trăng (1)
- Dưới ánh trăng chung (1)
* Phần 2: 05
- Gửi em người yêu quê nhà
- Như trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (2)
- Ru con dưới trăng
- Thỏa niềm hẹn ước đêm trăng
* Phần 3: 04
- Với trăng…
- Nhớ ánh trăng quê (3)
- Ru con dưới trăng (3)
- Dưới ánh trăng chung (3)
* Phần 4: 01
- Dưới ánh trăng chung (2)

6. Lê Tuấn: 06
* Phần 1: 02
- Chờ đợi đêm trăng
- Chờ em xa có nên gần
* Phần 2: 02
- Anh đi
- Ca từ đoản khúc ai ngân
* Phần 3: 02
- Ru khúc mơ yêu
- Xa xôi huyễn hoặc như gần

7. Đặng Duy Phiên: 03
* Phần 1: 01
- Trăng em ngự giữa trái tim tôi nồng
* Phần 2: 01
- Đêm trăng hành quân
* Phần 3: 01
- Tuần tra bảo vệ biên cương

8. Hoàng Hiện: 01
* Phần 1: 01
- Hương trăng

9. Nguyễn Tiến Dũng: 07
* Phần 1: 03
- Vọng đêm thu
- Tình thu
- Đêm thu buồn
* Phần 2: 02
- Kỷ niệm đêm thu
- Trung thu
* Phần 3: 02
- Cuối thu
- Tình trăng

10. Lê Sĩ Cúc: 06
* Phần 1: 02
- Chuyện tình dưới trăng
- Đêm trăng công viên
* Phần 2: 02
- Trăng đẹp
- Bên hồ đêm hè
* Phần 3: 02
- Vui Trung thu
- Ngỏ lời dưới ánh trăng thanh

11. Phạm Ngọc Vĩnh: 03
* Phần 1: 03
- Vô đề
- Khuyết vùng
- Tản mạn hồn trăng

12. Phan Củ Chi: 05
* Phần 1: 02
- Tết Trung thu
- Ánh – Đời - Đêm
* Phần 2: 01
- Vững bước
* Phần 3: 01
- Khơi dòng kỷ niệm
* Tổng hợp 03 phần: 01
- Thay lời kết

13. Nguyễn Huy Thanh: 01
* Phần 1: 01
- Nỗi nhớ

14. Huỳnh Tấn Bảo: 01
* Phần 1: 01
- Trăng tình yêu

15. Sơn Ca: 05
* Phần 1: 05
- Trăng côi
- Vớt trăng
- Dưới ánh trăng quê
- Trăng mơ
- Cuội nhờ trăng

16. Nguyễn Tuấn Thắng: 10
* Phần 1: 02
- Mừng đôi bạn trẻ
- Đêm trăng
* Phần 2: 05
- Nhớ bạn
- Thưởng Nguyệt
- Vành Khuyên kén chồng
- Đêm buồn ngắm trăng
- Mời bạn chơi thơ
* Phần 3: 03
- Thuốc lào đêm thanh nhìn trời
- Hoài xuân
- Nhớ anh

17. Trần Duy Hạnh: 07
* Phần 1: 02
- Đêm trăng
- Hội làng
* Phần 2: 02
- Nhớ
- Ven hồ
* Phần 3: 02
- Trăng
- Đợi
* Phần 4: 01
- Suy tư

18. Nguyễn Hiền Nhân: 04
* Phần 1: 01
- Tròn khuyết một vầng trăng
* Phần 2: 02
- Tình người say trăng
- Trăng vẫn chờ em về
* Phần 3: 01
- Nguồn sáng của đời

19. Hồng Lĩnh: 01
* Phần 1: 01
- Trăng

20. Cao Nghiêm: 01
* Phần 1: 01
- Trăng theo bước quân hành

21. Nguyễn Hồng Ba: 02
* Phần 1: 01
- Dưới trăng xưa nhớ trăng nay
* Phần 2: 01
- Trăng treo cầu treo

22. Chim Biển: 01
* Phần 4: 01
- Nỗi buồn thinh lặng
Kính gửi quý thi hữu!
"Cùng sáng tác" số 1 đã xuất hiện cách viết thứ 4
cho "Trăng như treo ở trên cành" của tác giả Phan Hoàng.
Tuy thời gian đến 30/11/2015 không còn nhiều
nhưng VNTĐ rất mong quý vị tiếp tục hưởng ứng cho phần 4 này
:
Xin chân thành cảm ơn Thi sĩ Phan Hoàng!
DƯỚI ÁNH TRĂNG CHUNG (2)

Miền quê êm ả yên bình
Đêm đêm dưới ánh trăng thanh sáng ngời
Dân làng tụ họp vui chơi
Đó đây ca hát, tiếng cười rộn vang

TRĂNG soi lấp lánh ánh vàng
Tròn NHƯ quả thị của nàng Tấm xưa
Qua cầu TREO nối đôi bờ
Người đi kẻ , trao thơ gửi tình
Tiếng ca ai hát TRÊN đình
Lời thương theo gió rung CÀNH liễu non

Đường quê cuối xóm đầu thôn
Người đi nhộn nhịp còn hơn ban ngày
Trẻ già trai gái mê say
Niềm vui rạo rực vơi đầy đêm trăng.

Phan Hoàng
.
Kính gửi Quý thành viên VNTĐ
:

Như đã thông báo, cuối ngày hôm nay (30/11/2015), để kịp biên tập, tiến hành các thủ tục theo quy định và tổ chức in ấn, "Cùng sáng tác" (số 1) với câu đề dẫn "Trăng như treo ở trên cành" sẽ chính thức kết thúc nhận bài tham gia qua hộp thư vnthidan@ymail.com .

Xin chân thành cảm ơn Quý thành viên đã tích cực hưởng ứng sân chơi mới này của VNTĐ!

Trân trọng!
Phan Văn Nhớ

.
THAY LỜI KẾT

Trăng như treo ở trên cành
Quyện cùng thi hữu hóa thành vần thơ
Trăng treo như đợi, như chờ
Đào mai nở thắm bất ngờ trao tay

Cảm ơn thi hữu bao ngày
Cùng nhau gửi gắm mê say, ngọt lành
Trăng như treo ở trên cành
Một trăm ba chục * long lanh thảm vàng

Bừng lên sắc thắm trong ngần
Hai mươi hai ** đóa tầm xuân diệu kỳ
Thi đàn dễ mấy ai bì
Câu thơ tỏa mọi lối đi sau mành

Trăng như treo ở trên cành…

30/11/2015
Phan Văn Nhớ
(*, ** = 130 bài tham gia/ 22 tác giả)

Xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của quý thi hữu dành cho
"TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH"!

Kính gửi Admin

Để thuận tiện cho các thành viên , bạn đọc và BBT theo dõi 127 bài tham dự của 21 tác giả, Admin nên lần lượt cho đường dẫn tìm lại các thư mục đã đăng vào chung phần TỔNG HỢP này. hoặc đăng lại toàn bộ các bài đã giới thiệu.
Xin chân thành cám ơn!

Phạm Ngọc Vĩnh
Kính gửi Nhà thơ Phạm Ngọc Vĩnh - Trưởng Ban biên tập của VNTĐ:
Kính gửi Nhà thơ Nguyễn Văn Thái - Thành viên Ban biên tập:

Dưới đây là 3 đường dẫn cho 3 topic thơ "Cùng sáng tác" (Số 1)


1. "CÙNG SÁNG TÁC" (Số 1 - Phần 1)
2. "CÙNG SÁNG TÁC" (Số 1 - Phần 2)
3. "CÙNG SÁNG TÁC" (Số 1 - Phần 3)

Kính mong bác Vĩnh và bác Thái tuyển chọn thơ để in sách từ 3 topic trên!

-----------------------------------------

Kính đề nghị quý thành viên có bài tham gia "Cùng sáng tác" (số 1) vui lòng gửi ảnh chân dung và thông tin cá nhân về cho VNTĐ qua địa chỉ email: vnthidan@ymail.com

Kế hoạch tiếp theo cho "Trăng như treo ở trên cành" là:
1. Tháng 12/2015: Biên tập, xin giấy phép in ấn.
2. Tháng 01/2016: In sách.
3. Sau khi in sách, sách sẽ được gửi đến các tác giả tham gia trong tuyển tập trước Tết Nguyên đán Bính Thân.
CẬP NHẬT THÔNG TIN

VNTĐ đã nhận được:
1. Địa chỉ và ảnh chân dung của thành viên Nguyễn Tiến Dũng
2. Địa chỉ (đề nghị gửi bổ sung ảnh) của thành viên Trần Duy Hạnh


VNTĐ cũng nhận được thêm 1 sáng tác nữa của tác giả Trần Duy Hạnh (thể hiện theo hình thức thứ tư của tác giả Phan Hoàng), xin được đăng bổ sung lên đây và trân trọng giới thiệu cùng quý vị:

SUY TƯ

Ngày xưa đeo dải yếm đào
Vẫn khoác áo cánh thêm vào làm duyên ,
Giờ đây lối sống trọng tiền
Áo em hai mảnh đâm phiền lòng anh ,
Từ làng quê tới thị thành
Ánh đèn vàng vọt , đỏ, xanh mời chào …
Đâu còn những Mận , những Đào
Trăng lên … gánh nước bờ ao sân đình ,
như rơi mất ân tình
Câu hò treo đấy , chuyện mình còn đâu !
Người đi kẻ âu sầu
Nỗi niềm khiến tóc trên đầu bớt xanh ,
Xót thay lá rụng trơ cành
Thuần phong Mỹ tục mong manh với đời ,
Hiện thời cuộc sống ai ơi
Nỗi lòng cả nghĩ rối bời suy tư …

Trần Duy Hạnh
Kính gửi quý thành viên VNTĐ:
"Cùng sáng tác" số 1 đã khép lại bước nhận bài tham gia và đang trong quá trình tuyển chọn, biên tập.
Tuy vậy, bài tham gia vẫn đang được tiếp tục gửi về và được VNTĐ trân trọng đón nhận.
Xin giới thiệu tác phẩm tham gia của tác giả thứ 22: Chim Biển (Phạm Hải Yến).
Chim Biển "Cùng sáng tác" theo cách thể hiện của tác giả Phan Hoàng và tác giả Trần Duy Hạnh, nâng tổng số bài phần 4 lên 03 bài, và tổng số bài cả 4 phần là 130.

NỖI BUỒN
THINH LẶNG


À ơi, câu hát ru hời
Ngủ ngoan để thấy nụ cười trong thơ...
Thân tằm rút ruột nhả tơ
Xây thành đắp lũy mong chờ bình yên!
Trăng tròn in bóng ngoài hiên
Dường như là đã lạc miền tương tư
Tình ai treo giữa thực hư
Để em mãi trong mơ một mình
Hoa thơm hái cắm trên bình
Còn đâu hương sắc ...lìa cành, cô đơn!
Anh đi để lại dỗi hờn
Để em với một mảnh hồn …vỡ tan!

Phạm Hải Yến

ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách