THAO THỨC
Tham gia Cùng sáng tác số 1

Trăng như treo ở trên cành
Nhìn trăng lòng dạ nhớ anh bồi hồi
Nhớ về ngày ấy xa xôi
Dưới trăng soi bóng chung đôi tỏ tinh

Anh đi chiến trận hy sinh
Em giờ thân gái một mình nuôi con
Con thơ như búp măng non
Mẹ già chuối chín héo hon đợi chờ

Máu anh tô thắm sắc cờ
Lòng em quặn thắt từng giờ nhớ thương
Thương anh nằm lại chiến trường
Bìa rừng , mom núi nắm xương giữa trời

Tìm anh khắp chốn, cùng nơi
Khôn thiêng mách bảo đôi lời với em
Trăng khuya nghiêng bóng bên rèm
Soi vào cửa sổ chan thêm nỗi buồn .

30/7/2017
Nguyễn Quang Huỳnh