VỀ ĐI EM
[blockquote][blockquote]Kính tặng làng Đô Mỹ xã Hà Tân
Và nhà báo Vũ Thị Khương

Hỏi dòng Mạn Hảo tuổi bao nhiêu
Có biết làng Đô lập thuở nào ?
Mảnh đất chênh vênh dòng nước bạc
Cơ đồ nghiêng ngả cánh đồng sâu !

Bao đời nhẫn nhục, phận lầm than,
Phật Tổ từ bi thấu nỗi niềm !
Núi Ải phơi đầy bao mối hận
Đồng Bùi ủ kín mọi niềm tin.

Quê ta khổ cực quá ư nhiều,
Ruộng dưới đồng trên được mấy niêu ?
Vai níu trĩu dây mòn đỉnh núi,
Lưng hằn nát tép mỏi chân đèo !

Dấu xưa còn đó nặng lòng ta,
Văng vẳng năm canh tiếng gọi đò.
Rạng sáng em về thân ướt thướt,
Chập chiều anh đợi dáng âu lo !

Nếp mây ngào ngạt trước Đình Trung,
Lúa dự rìa sông mát ngọt dòng.
Dâng nén hương chiều cầu Thượng Đẳng,
Chầu mâm cơm sớm nguyện Sư Ông...

Rồi Chùa đồng vọng chuyện Đàn Anh,
Cờ đỏ tung bay giải phóng mình...
Theo Đảng em về xây tổ ấm,
Cùng người anh đến dọn đồng xanh.
*
Nhà ta nay đã khác xa xưa,
Có phải tình em đượm sớm trưa ?
Phiên chợ dập dìu gom thóc gạo,
Chuyến hàng kĩu kịt lựa rau dưa.

Trường kỳ kháng chiến mấy mươi năm,
Sẻ áo nhường cơm vượt khó khăn
Nhớ quãng đưa anh lòng khắc khoải,
Tìm đường nhắn bạn dạ băn khoăn !

Tự hào Anh Chị đã vì ta,
Để đến hôm nay sáng đẹp nhà.
Giữ lấy danh thơm Người Đã Khuất,
Phát huy nét đẹp Bạn Gần Xa.

Ngàn năm văn hiến vẫn còn đây,
Tiếp bước Người Xưa giữ đất này.
Nhũng nhiễu thế quyền kiên quyết gạt,
Cánh bè xu nịnh phải ra tay...
*
Làng ta đây - Đất Tổ, Quê Nhà,
Dẫu vạn Thiên Thai cũng chỉ là....
Cây thắm tươi màu, nhờ gốc rễ,
Đất lành khởi sắc, cậy ông cha.

Về đi, Em ạ... Ngại ngần chi ?
Tuổi mạ vừa trăng, ruộng phải thì...
Thưa với mẹ cha tường công việc,
Trình cùng thôn xóm tỏ vân vi...

Dùng dằng chi thế để lòng đau.
Ta hãy vì ta yêu lấy nhau...
Khuya sớm bền lòng trong cuộc sống,
Tháng ngày vững chí cả mai sau.

Anh xin ở lại trọn đời xuân,
San sẻ cùng em gánh nợ nần.
Trọn vẹn câu thề theo Bác Đảng,
Chu toàn mọi nhẽ trước nhân dân.
*
Nhà ta, ta ở, sợ gì ai ?
Xích lại gần hơn vợi đắng cay.
Thêm bạn bớt thù thay lốt cũ,
Khơi trong gạn đục đổi thân này.

Ta từ nôi Mẹ, đất Cha Ông,
Chỉ cách nhà thôi, sải cánh đồng.
Một quãng gập ghềnh Cha chẳng quản,
Hai nhà phúc hậu Mẹ hằng mong.

Em đi cùng nhé, chớ lo âu,
Mạnh bước trung kiên chẳng cúi đầu.
Quét sạch bụi trần quang đãng xóm,
Gieo đầy hạt quý sáng trong nhau...
[/blockquote][/blockquote]