HD đăng ký vào Lớp thơ ĐL

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

Đăng ký lớp thơ Đường luật

Tôi tên: Nguyễn Thành Phôn
Ngày sinh: 01/02/1987
Bút danh: Hàn Thi

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy lớp thơ đề ra

Địa chỉ: xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0985 138 091
Hàn Thi đã viết:Đăng ký lớp thơ Đường luật

Tôi tên: Nguyễn Thành Phôn
Bút danh: Hàn Thi

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy lớp thơ đề ra

Địa chỉ: xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0985 138 091
Hàn Thi bổ sung thêm năm sinh nha, mời Hàn Thi vào lớp.
viewtopic.php?f=343&t=4115
Dạ em thêm vào chỉnh sửa rồi ạ. em Cám ơn thầy.
Đăng ký tham gia lớp học thơ đường luật.
Tôi tên: ( Nick name) : tịnh lâm
Tôi xin cam kết chấp hành tốt quy định của lớp thơ đường luật đề ra.

Địa chỉ: Quảng Ninh

Số diện thoại: 01639692339
Đăng ký tham gia lớp học thơ đường luật.

Tôi tên: ( Nick name) : Nhớ thương vơi đầy

Tôi xin cam kết chấp hành tốt quy định của lớp thơ đường luật đề ra.
Thái Uyên Nhi
Địa chỉ: 25/10/2 Phan Bội Châu - Huế
Số diện thoại: 0949809010
Nhớ thương vơi đầy đã viết:Đăng ký tham gia lớp học thơ đường luật.

Tôi tên: ( Nick name) : Nhớ thương vơi đầy

Tôi xin cam kết chấp hành tốt quy định của lớp thơ đường luật đề ra.
Thái Uyên Nhi
Địa chỉ: 25/10/2 Phan Bội Châu - Huế
Số diện thoại: 0949809010

Nhớ Thương Vơi Đầy vào đây làm bài tập nha. Chúc thành công!
viewtopic.php?f=343&t=4718
Đăng ký tham gia lớp học thơ đường luật.

Tôi tên: ( Nick name) : Sách sách

Tôi xin cam kết chấp hành tốt quy định của lớp thơ đường luật đề ra.
Địa chỉ: kiên giang. Việt nam
Nick name: Vạn_Xuân
Lời cam kết chấp hành tốt quy định của Lớp thơ Đường luật
Nơi ở: xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Năm sinh:4/12/2001
Số điện thoại: 01646433532

Vạn_Xuân đã viết:Nick name: Vạn_Xuân
Lời cam kết chấp hành tốt quy định của Lớp thơ Đường luật
Nơi ở: xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Năm sinh:4/12/2001
Số điện thoại: 01646433532


Vạn Xuân vào đây làm bài tập nha.
Chúc con học tốt.
viewtopic.php?f=343&t=5433
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách