Thành viên đăng ký mới vui lòng chọn tên thuần Việt (ví dụ "Mùa Xuân"). 
Khi đăng ký thành công cần liên lạc để được kích hoạt qua số máy 0909 549 558
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Nhấp vào nút “Đăng ký” > Nhấp vào ô “Tôi đồng ý với những điều khoản…” 
> Nhập tên thành viên > Nhập và nhắc lại email 
> Nhập và nhắc lại mật khẩu (ít nhất 06 ký tự) > Chấp nhận
Chúc bạn đăng ký thành công!