THƠ VỀ CÁC CON VẬT

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

CON ỐC
Ốc ngồi trên cọc cầu ao
Ung dung ngắm đất, ngắm sao trên trời
Ngạc nhiên ếch mới ngỏ lời
Tay chân không có thời leo bằng gì
Ốc rằng ta chẳng giống mi
Leo cao là bởi ta đi bằng mồm.
4/5/2018
NHÀ CHIM 

       Chim con trong tổ non tơ
Chíp cha chíp chít ...ngồi chờ mẹ nuôi
      Chim mẹ nhảy nhót vui cười
Chim cha ríu rít đúc mồi chim con !
CHUỘT CON
  
     Con chuột là...con chuột con !
Đi chơi bỏ mẹ lon ton lạc đường 
   Mẹ vừa giận , lại vừa thương
Nên thường hóa phép bên đường thành cây
   Chuột thấy bóng mát vui thay !
Lên cây hái trái gặp ngay mẹ hiền
    Chuột con ôm lấy mẹ liền...
"Mẹ ơi ! Có phải mẹ tìm con không ?"
    Chuột mẹ nghèn nghẹn trong lòng ...

Hải Âu
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách