Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

132 bài viết
Bao ngày nhớ, bao đêm mong
Sao em chẳng chút nặng lòng quê anh
Trầu têm cánh phượng còn xanh
Dấu cha, anh  để tạo thành lứa đôi
Bao năm bèo dạt mây trôi
Giờ em trở lại trầu ôi, cau già 
Giá mà em không cách xa 
Chắc rằng ta sẽ một nhà bên nhau.
132 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách