Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

137 bài viết
 Muối mặn , gừng cay
Hình ảnh
 

 
Ai làm muối mặn gừng cay
Để cho nơi ấy, nơi này cách xa
Cũng vì chốn ấy – Quê nhà
“ Môn đăng, hậu đối “  nên ta xa nàng .
 
                                                                        Tháng 8 - 2019.
Ước gì !
 


Ước gì cho ớt không cay
Để cho phụ nữ hết hay ghen chồng
Anh đi hát ở thôn Đông
Vợ anh con bế, con bồng đi theo .
                                                                         Tháng 8 - 2019.
Ước gì !
 
Hình ảnh
 
Ước gì cho ớt không cay
Để cho phụ nữ hết hay ghen chồng
Anh đi hát ở thôn Đông
Vợ anh con bế, con bồng đi theo .
                                                                              Tháng 8 - 2019.
82 - Núi Non
 
Hình ảnh
 
Núi sao cứ gọi núi non
Để cho em mãi còn son không già !
Em mặc mớ bẩy, mớ ba
Chít khăn mỏ quạ, ngỡ là gái tơ.
[font=Times New Roman","serif]                                                                  [/font]
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
82 - Núi Non
 
Hình ảnh
 
Núi sao cứ gọi núi non
Để cho em mãi còn son không già !
Em mặc mớ bẩy, mớ ba
Chít khăn mỏ quạ, ngỡ là gái tơ.
.
Hình ảnh
.
MÃI MÃI TÌNH SON
Minhle989
.
Mới hay tên gọi núi non
Như đôi ta mãi tình son không gìa
Áo em mớ bảy mớ ba
Yếm đào khăn lụa quả là gái tân
                          Ngày 13/8/2019
.
83 – Đêm qua
 
Hình ảnh
 
Đêm qua anh đã nằm mơ
Thấy em ra ngẩn , vào ngơ đợi chờ
Sáng nay thức dạy bất  cờ
Nhận thiếp em báo ngày  giờ : vu quy !
                                                                        Tháng 8 - 2019.
Nóng vội
 
Sao em ngồi tựa mạn thuyền
Làm nghiêng tay lái, để thuyền lắc lư
Anh khuyên em hãy từ từ
Đừng quá nóng vội mà hư một đời
[font=Times New Roman","serif]                                                               Tháng 8 - 2019[/font]
 
 Đợi chờ
Hình ảnh
 

 
Chị hai quan họ đi đâu ?
Mà sao bỏ nón trên cầu, gió bay
Đợi chờ bao tháng, bao ngày
Dòng sông quan họ, có hay em chờ
                                                                           Tháng 8 - 2019.
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
 
 Đợi chờ
Hình ảnh
 
Chị hai quan họ đi đâu ?
Mà sao bỏ nón trên cầu, gió bay
Đợi chờ bao tháng, bao ngày
Dòng sông quan họ, có hay em chờ 
                                                                           Tháng 8 - 2019.
.
Hình ảnh
.
TỘI NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI !
Minhle989
.
Nào đâu tôi có đi đâu
Lúc đứng trên cầu gặp gió nón bay
Trải qua bao tháng bao ngày
Tội người đứng đợi đến nay vẫn chờ
                                 Ngày 17/8/2019

.
 Duyên nợ
 


Sao sông gọi là thương
Để chị hai nhung nhớ
Anh Hai nhiều duyên nợ
Nên vẫn ở chưa về
                                                             Tháng 8 - 2019.
137 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách