Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

137 bài viết
Bao ngày nhớ, bao đêm mong
Sao em chẳng chút nặng lòng quê anh
Trầu têm cánh phượng còn xanh
Dấu cha, anh  để tạo thành lứa đôi
Bao năm bèo dạt mây trôi
Giờ em trở lại trầu ôi, cau già 
Giá mà em không cách xa 
Chắc rằng ta sẽ một nhà bên nhau.
trách chi trầu chẳng bén cau
Bởi vì cha, mẹ bắt nhau chia lìa
Thôi thì " Lọt sàng xuống nia "
Mất đâu mà sợ, tình kia vẫn còn .
núi sao cứ gọi núi non
Để tình em mãi vẫn còn bên anh
Nhưng mà duyên kia chẳng thành
Mỗi người một ngả cũng đành chịu thôi
Tình em sao bạc như vôi ?
Để cho anh phải đứng ngồi không yên
Tương tư nghĩ lắm cũng phiền
Thôi đành chấm dứt nhân duyên ngày nào !
Giờ này em ở nơi nao ?
Hội lim còn đó lẽ nào em quyên
Trách người chẳng  muốn nhắc tên
ban ngày ngóng đợi, ban đêm nhớ thầm
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
Giờ này em ở nơi nao ?
Hội lim còn đó lẽ nào em quyên
Trách người chẳng  muốn nhắc tên
ban ngày ngóng đợi, ban đêm nhớ thầm
.
Hình ảnh
.
HỘI LIM VẪN CHỜ
Minhle989

Hội lim vẫn đợi vẫn chờ
Ngày vui từng phút từng giờ mong em
Cho trầu cánh phượng xanh thêm
Cho cau tròn trái hạt mềm mầu cân
                            Ngày 04/11/2019
.
137 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách