Bạn đang xem trang 14 / 14 trang

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 07 Tháng 10 2019, 15:14
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
Bao ngày nhớ, bao đêm mong
Sao em chẳng chút nặng lòng quê anh
Trầu têm cánh phượng còn xanh
Dấu cha, anh  để tạo thành lứa đôi

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 15 Tháng 10 2019, 09:28
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
Bao năm bèo dạt mây trôi
Giờ em trở lại trầu ôi, cau già 
Giá mà em không cách xa 
Chắc rằng ta sẽ một nhà bên nhau.

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 25 Tháng 10 2019, 08:30
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
trách chi trầu chẳng bén cau
Bởi vì cha, mẹ bắt nhau chia lìa
Thôi thì " Lọt sàng xuống nia "
Mất đâu mà sợ, tình kia vẫn còn .

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 26 Tháng 10 2019, 15:55
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
núi sao cứ gọi núi non
Để tình em mãi vẫn còn bên anh
Nhưng mà duyên kia chẳng thành
Mỗi người một ngả cũng đành chịu thôi

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 02 Tháng 11 2019, 09:10
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
Tình em sao bạc như vôi ?
Để cho anh phải đứng ngồi không yên
Tương tư nghĩ lắm cũng phiền
Thôi đành chấm dứt nhân duyên ngày nào !

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 04 Tháng 11 2019, 09:30
gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ
Giờ này em ở nơi nao ?
Hội lim còn đó lẽ nào em quyên
Trách người chẳng  muốn nhắc tên
ban ngày ngóng đợi, ban đêm nhớ thầm

Re: Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Đã gửi: 04 Tháng 11 2019, 15:12
gửi bởi Minhle989
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
Giờ này em ở nơi nao ?
Hội lim còn đó lẽ nào em quyên
Trách người chẳng  muốn nhắc tên
ban ngày ngóng đợi, ban đêm nhớ thầm
.
Hình ảnh
.
HỘI LIM VẪN CHỜ
Minhle989

Hội lim vẫn đợi vẫn chờ
Ngày vui từng phút từng giờ mong em
Cho trầu cánh phượng xanh thêm
Cho cau tròn trái hạt mềm mầu cân
                            Ngày 04/11/2019
.