Tứ tuyệt miền Quan Họ - Nguyễn thành mỹ

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm

137 bài viết
Xây bóng hình.
Đò đi có nhớ bến không
Bến thì đứng đợi, ngóng trông từng ngày
Giá đừng có con nước đầy
Bến đây, đò đấy ta xây bóng hình
Tháng 7/2019
 
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
Xây bóng hình.
Đò đi có nhớ bến không
Bến thì đứng đợi, ngóng trông từng ngày
Giá đừng có con nước đầy
Bến đây, đò đấy ta xây bóng hình
Tháng 7/2019
.
.Hình ảnh
.
ĐÀNH CHỜ NHAU
Minhle989
.
Đò đi nhớ bến vô cùng
Nhớ người đúng đợi nhớ dòng nước xanh
Nhớ khi sóng gió bồng bềnh
Bến ơi bến hỡi thôi đành chờ nhau
                               Ngày 26/72019
.
Anh lên
Thương Em anh chẳng lên đò
Vì đò đầy khách, anh lo nước tràn
Anh định lội sông qua sang
Sông sâu đầy nước, vội vàng anh lên.
Tháng 7/2019
 Lôi Em về.
Mẹ Em quan tắm thì ư
Qun tư chẳng gật, cũng vì nghèo thôi
Anh về bán nốt bình vôi
Xếp đủ quan tám để lôi Em về
Tháng 7/2019
Tìm Anh
Nhện sao lại cứ dăng tơ
Để em ra ngẩn, vào ngơ nhớ chàng
Giá không cách trở đò ngang
Thì em sẽ quyết bỏ làng sang Anh
Tháng 7/2019
Nhớ Em.
Nhớ Em ra đứng bờ ao
Thẫn thờ nhìn cá đớp sao trên trời
Dại khờ chi lắm cá ơi
Khiến ta lại nhớ những lời thề xưa.
Tháng 7/2019
Thiên Thai
Thiên Thai ai dặt ra tên !
Bao đôi hò hẹn chẳng nên vợ chồng
Hay là duyên chưa bén nồng ?
Để cho Loan – Phượng cùng không ăn soài
Tháng 7- 2019
Mất công hẹn hò .
Xuân về gánh hát canh thâu
Mà sao tình chẳng bén sâu duyên nồng
Phaỉ chăng  em đã có chồng
Làm cho anh phải mất công hẹn hò .
Tháng 7- 2019
 
 
 
Mãnh liệt
“ Cau non tiện chũm lòng đào
Trầu têm cánh phượng thiếp trao cho chàng “
Ngại chi cách trở đò ngang
Sông sâu cũng lội, bỏ làng theo Anh
                                                             Tháng 7- 2019.
 
Nguyễn Thành Mỹ đã viết:
 
Mãnh liệt
“ Cau non tiện chũm lòng đào
Trầu têm cánh phượng thiếp trao cho chàng “
Ngại chi cách trở đò ngang
Sông sâu cũng lội, bỏ làng theo Anh
                                                             Tháng 7- 2019.
.
Hình ảnh
.
CAU XANH-TRẦU VÀNG
Minhle989
.
Trầu vàng cánh phượng em têm
Cau xanh tròn trái ngọt mềm anh trao
Thiệp hồng hai họ đã trao
Chén mừng song hỉ giạt giào niềm vui
                                   Ngày 07/8/2019
.
137 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách