CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8 năm 2016

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Hôm nay 29/08/2016 HỘI TỪ THIỆN CHÁNH TÂM đã trao 94 phần quà gồm TẬP và SÁCH GIÁO KHOA cho các em học sinh nghèo trường tiểu học Mỹ Long Nam A và Mỹ Long Nam B thuộc Huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh. Đại diện cho HTTCT cảm ơn ông anh Tu Nhung Nguyen, 6 kết và cháu Toan To Quoc đã thay mặt cho hội Chánh Tâm lo việc này mấy tháng nay.
Và đặc biệt cám ơn tất cả ACE xa gần đả đống góp tài chánh để lo việc này.
Hôm nay công việc đả viên mãn. Chúng con nguyện hồi hướng phước đức này đến khắp tất cả thế giớ chúng sanh muôn loài.Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Em làm rất tốt nè Hoài Thương.
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách