TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG!!

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Vừa qua trong lớp thơ có một học viên gặp khó khăn do bệnh tim. Được sự vận động nhiệt tình của chị Bảo Minh Trang QTV VIỆT NAM THI ĐÀN. Lớp thơ đã quyên góp được một số tiền giúp cho bạn học viên này.

DANH SÁCH QUYÊN GÓP CHO TDP
(Do lớp thơ VNTĐ EAZY)
1. Hồng Nga - 4.000.000
2. Hạnh Ly - 2.000.000
3. Tấn Phước Lê - 200.000
4. Kim Dung 500.000
5. Hồng Ngọc Phương -1,000.000
6. Phạm Văn Phú- 1.000.000
7. Đại Nghĩa ------- 500.000
8. Bông Hồng Đen- 300 EUR= 7.135.000. đ
9. Nguyễn Quốc tuấn- 500.000
10. Huỳnh Thị Ánh Tuyết- 1.000.000
11. Thanh Toàn- 1.000.000
12. Quỳnh Loan - 2.000.000
13. Văn Tập - 300.000
14. Nguyễn Văn Báu - 1.000.000
15. Đặng Đình Hưng &ST Hoài thương- 500.000
16. Nguyễn Mai - 300.000
17. Hoài Dinh - 500.000
18.Hiên Thành -500.000
19.Trọng Nghĩa Ngô - 300.000
20.Dieu Nguyen - 200 .000
21.Hải Lý- 300.000
22.Toàn Vũ- 500.000
23.Phong Lan-- 500.000
24.Nguyen Thi Thuy - 100.000
25.Hồng Hạnh Trần +Khiêm Đang Văn- 1.000.000
26.Trần Đăng Khoa- 1.000.000
27.Phương My- 300.000
28.Kim Chi - 500.000
29.Hồng Nhung- 500.000
30.Minh Lộc - 500.000
31. Nguyễn Thị Thu Hường- 300.000
32.Tóc Bạc Kệ Tôi- 300.000
33.Ngọc Nguyên- 1.000.000
34.Hoàng Đức Nguyễn- 300.000
35.Thanh Thảo Lê -300.000
36.Đoàn Phiên- 500.000
37.Quỳnh Phương- 3.000.000
38.Tam Sinh- 2.000.000
39.Hương Thu Phan - 300.000
40.Tử Lãng- 1.000.000
41.Cô Bảo Minh Trang- 1.000.000
42.Trọng Tình-- 500.000
43.Trọng Nghĩa Bùi- 500.000
44.Trang Nhi- 500.000
45.Cong Chanh Le- 2.000.000
46.Ngựa Chứng+Giang Lam- 500.000
47.Phương Porduction- 500.000
--------------------------------------
Tổng cộng Tiền đã nhận: 44.135.000 đ
Chị Bảo Minh Trang cùng một số học viên đến thăm và đã chuyển tận Tay hv TDP.
Việc làm thiện nguyện quý thay
Bảo Minh Trang với Thương Hoài ... ngàn năm !
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách