Lucbat vui (Nối vần - Khác ý)

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

7893 bài viết
.
Kính mời quý thi hữu tham gia trang LỤC BÁT VUI!

"Luật chơi" của trang thơ vui này gồm:
1. Phải là thơ lục bát.
2. Mỗi lần nối vần là 1 câu thơ lục bát
3. Không viết tiếp ý của câu lục bát mới nhất
4. Không nối vần của chính mình
5. Cứ 100 câu được tổng hợp thành 1 bài.
6. Vần cuối cùng của bài trước (câu thứ 100) sẽ là vần đầu tiên (câu 1) của bài tiếp theo.
7. Đánh số thứ tự và ghi tên tác giả nối vần cho tiện việc tổng hợp

Kính chúc quý thi hữu thêm vui vẻ cùng trang thơ vui này!
25.08.2012

.
LỤC BÁT VUI
(Bài 1)
____
1.
Còn lâu mới đến Trung Thu
Thế mà bánh tết ruồi bu vỉa hè
2
Ngập pô đành phải dắt xe
Tìm ra ông thợ nồi chè cháy đen
AN
.
3,
Trung Thu làm mấy chiếc đèn
Các con thích lắm cứ khen ba hoài
04
Vừa xem khỉ xiếc quá tài
Lộn nhào, nhảy múa pha hài ngộ ghê
05.
Buồn vui kiếp sống đa thê
Vùi ba tấc đất hồn về cung loan.
6
Ai mà chẳng chuộng người ngoan
Chẳng ai chuộng kẻ đa đoan lọc lừa
7.
Thu về qua lối nhỏ xưa
Hanh hao vệt nắng nghe vừa có nhau
.
08,
Có trầu ắt phải có cau
Thêm vôi nên mới bạc màu thế nhân
09
Vì không minh bạch kim ngân
Đôi khi mất cả tình thân ruột rà
7893 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách