CHUYỆN LÀM HÔM QUA
Nhận được thư ngỏ của Trường Tiểu hoc Mỹ Long Trà Vinh về con đường vào trường rất lầy lội, mỗi khi mưa về các em trợt té rất nhiều. Cho nên hội từ thiện Chánh Tâm đã kết hợp cùng nhà trường làm đường đi cho các em hoc sinh để chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới, nay kính báo cùng toàn thể anh chị được biết, tổng kinh phí đã làm xong là 6.672.000₫.
=====

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh